Ο Τουρισμός είναι «Υπηρεσία του ανθρώπου προς τον άνθρωπο», εκτός από έναν αδιαμφισβήτητα ισχυρό και ανταγωνιστικό κλάδο για την τοπική, την ελληνική αλλά και την παγκόσμια οικονομία.

Σε ένα διεθνές περιβάλλον, στο οποίο η κλιματική κρίση, η γεωπολιτική αστάθεια, η ενεργειακή κρίση, ο πληθωρισμός και οι οικονομικοί κλυδωνισμοί κυριαρχούν, η ταξιδιωτική συμπεριφορά αλλάζει, επηρεάζοντας τις αποφάσεις των διακοπών. Αυτό σημαίνει ότι, τη φετινή χρονιά, πέρα και πολύ περισσότερο από κάθε άλλη προηγούμενη, αναδεικνύονται άλλοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν την επιλογή ενός προορισμού διακοπών.

Ειδικά η κλιματική αλλαγή-κρίση, έως κατάρρευση θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, αν και ο όρος σίγουρα μας «βαραίνει», ήρθε, είναι εδώ και αναμένεται να κάνει έντονα αισθητή την παρουσία της,  παραμένοντας  ως ένας πολύ βασικός παράγοντας επιλογής ταξιδιών, πράγμα που δεν μπορεί να αφήσει αδιάφορη σε μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα την τουριστική πολιτική ενός προορισμού. Πρόκειται για έναν παράγοντα που, όπως φαίνεται, σταδιακά θα αλλάξει άρδην τον τουρισμό στην Ευρώπη.

Η διαδικασία ανάδειξης μιας περιοχής απαιτεί και τη μελέτη των τάσεων της διεθνούς αγοράς και την προσέγγιση των αγορών, αλλά και των ομάδων κοινού που μπορούν να «συναντήσουν» τα ενδιαφέροντά τους στις περιοχές που πρόκειται να επισκεφθούν.

Πέρα όμως από την κατάλληλη στόχευση, η τουριστική πολιτική ενός προορισμού οφείλει να στηρίζεται στους βασικούς πυλώνες που συνοψίζονται και εκφράζονται μέσα από το δίπολο «Ποιότητα και Ασφάλεια». Το συγκεκριμένο δίπολο διαφοροποιείται και έχει εφαρμογή ανάλογα με τις τρέχουσες συγκυρίες, όπως ήταν η περίοδος της πανδημίας, αλλά και πολλές άλλες.

Βρισκόμαστε, λοιπόν, μπροστά στην ανάγκη λήψης κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον του τουρισμού. Πολύ περισσότερο δε, που την ίδια στιγμή η ταξιδιωτική «πίτα» δέχεται πιέσεις και ο ανταγωνισμός αυξάνεται δυναμικά.

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

Σε μια εποχή που πλέον τα βασικά ζητούμενα για την τουριστική ανάπτυξη μιας περιοχής είναι η ποιοτική αναβάθμιση και ανάδειξη της, με ταυτόχρονο εναρμονισμό των έργων υποδομής για την αποφυγή φαινομένων υπερσυγκέντρωσης πληθυσμού και την εξ αυτής αδυναμία εξυπηρέτησης κατοίκων και επισκεπτών, με κίνδυνο να ανατραπεί η ισορροπία ανάμεσα στην προσδοκία του επισκέπτη με την ικανοποίησή του, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη βασικές στρατηγικές που θα είναι:

 

Α. Σε Γενικό επίπεδο:

Έχοντας στηρίξει σε κάθε βήμα -και δια της ψήφου μας- το Στρατηγικό Σχέδιο που μας έχει παρουσιαστεί από πλευράς της εταιρείας Toposophy, θα παραμείνουμε συνεπείς στην τήρηση του πλάνου των προτεινόμενων ενεργειών.

Ταυτόχρονα, ακολουθώντας τη σχετική έκθεση του UNWTO (Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού), θα ακολουθήσουμε τους τρόπους ορθολογικής ανάπτυξης με συγκεκριμένες στρατηγικές και μέτρα:

•   Στρατηγική 1 – Προώθηση της διάχυσης των επισκεπτών μέσα στην πόλη και πέρα από αυτήν

•   Στρατηγική 2 – Προώθηση της διάχυσης των επισκεπτών βάσει χρόνου

•   Στρατηγική 3 – Κίνητρα για νέα προγράμματα επισκεπτών και ατραξιόν

•   Στρατηγική 4 – Επανεξέταση και προσαρμογή του ρυθμιστικού πλαισίου

•   Στρατηγική 5 – Αναβάθμιση της «κατηγοριοποίησης» των τουριστών

•   Στρατηγική 6 – Διασφάλιση ότι οι τοπικές κοινότητες επωφελούνται από τον τουρισμό

•   Στρατηγική 7 – Δημιουργία εμπειριών πόλης προς όφελος κατοίκων και επισκεπτών

•   Στρατηγική 8 – Βελτίωση των υποδομών πόλης

•   Στρατηγική 9 – Επικοινωνία και ενθάρρυνση των τοπικών ενδιαφερόμενων μερών

•   Στρατηγική 10 – Επικοινωνία με τους επισκέπτες

•   Στρατηγική 11 – Ορισμός μέτρων επιτήρησης και δράσης

ΣΤΟΧΟΙ:

–   Κυκλική οικονομία και σπατάλη

–   Μάθηση και ανάπτυξη

–   Ηθική επιχειρηματική συμπεριφορά και κουλτούρα

–   Υγεία και ασφάλεια

–   Διαχείριση υδάτων και λυμάτων

–   Εκπομπές άνθρακα

–   Κανονιστική Συμμόρφωση

–   Ικανοποίηση των πελατών

–   Διαχείριση ενέργειας

Οι προσπάθειές μας οφείλουν να επικεντρώνονται στη μείωση της λειτουργικότητας κάθε επιχείρησης ως προς το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, καθώς και στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος για τους επισκέπτες και την τοπική κοινωνία.

 

Β. Ειδικές Δράσεις και Στρατηγικές Ενέργειες:

•   Κεφαλαιοποίηση της βασικής τουριστικής περιόδου, με ταυτόχρονη «στροφή» σε ποιοτικότερα στοιχεία – κατά το δυνατόν – από τις ίδιες αγορές.

•   Ενίσχυση της παρουσίας του προορισμού σε νέες ανερχόμενες αγορές.

•   Έμφαση στις εναλλακτικές μορφές Τουρισμού που προσφέρει η περιοχή, δεδομένου ότι συμβάλλουν τόσο στον ποιοτικό στόχο όσο και στην περαιτέρω επέκταση της τουριστικής περιόδου που ήδη έχει επιτευχθεί, αλλά έχει επιπλέον χρονικά περιθώρια με ταυτόχρονη αύξηση της μέσης πληρότητας.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις επί μέρους στρατηγικές, οφείλουμε να λάβουμε υπόψη το σχεδιασμό που έχει εκπονηθεί από την εταιρία TOPOSOPHY και αποτελεί κτήμα του Δήμου Σύρου- Ερμούπολης, καθώς και τις προτάσεις και δράσεις υλοποίησης που είχε εισηγηθεί η εταιρία MTC GROUP, τόσο στην προηγούμενη όσο και στην τρέχουσα φάση της συνεργασίας με τον Δήμο.

Ταυτόχρονα, οφείλουμε να ενθαρρύνουμε τη συνεργασία με όλους τους επαγγελματικούς φορείς του τουρισμού του νησιού, η γνώμη των οποίων είναι πάντα χρήσιμη για τις αναγκαίες προσαρμογές, εν όψει των νέων δεδομένων που καθημερινά προβάλλονται ως “αναχώματα” για την τουριστική ανάπτυξή του.

 

«ΣΤΡΟΦΗ» ΣΤΟΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΣΥΡΟΥ

Ο μονόδρομος της ποιοτικής αναβάθμισης του τουριστικού μείγματος του νησιού μας, με προσανατολισμό τόσο στις βασικές αγορές ενδιαφέροντος όσο και στις νέες ή και ανερχόμενες, μπορεί να επιτευχθεί, λαμβάνοντας υπόψη σημαντικές παραμέτρους, μερικές από τις οποίες περιγράφονται παρακάτω:

 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο πολιτιστικός τουρισμός αναδεικνύεται ως μια από τις πιο προσοδοφόρες τουριστικές αγορές παγκοσμίως. Αυτό το είδος τουρισμού επιτρέπει στους τουρίστες να μάθουν και να αγαπήσουν διαφορετικούς πολιτισμούς του κόσμου. Παράλληλα, η αυξανόμενη ευαισθητοποίηση σχετικά με διάφορους πολιτιστικούς χώρους και τοποθεσίες πολιτιστικής κληρονομιάς, μέσω των πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης, είναι πιθανό να ενισχύσει τις πωλήσεις.

 

ΓΑΜΗΛΙΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η Ελλάδα βρίσκεται στο τοπ-5 των γαμήλιων προορισμών στην Ευρώπη, μαζί με την Ιταλία, την Πορτογαλία, τη Γαλλία και την Τουρκία. Υπολογίζεται ότι το 2019, στην Ελλάδα, τα σωρευτικά έσοδα του κλάδου άγγιξαν τα 200 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η πλειοψηφία των επισκεπτών προέρχεται από ανώτερα και ανώτατα οικονομικά στρώματα και από δυναμικές αγορές για τον ελληνικό τουρισμό, όπως είναι η Αυστραλία, οι ΗΠΑ, το Ισραήλ, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι αραβικές χώρες. Επιπρόσθετα, η μέση δαπάνη κάθε επισκέπτη είναι τετραπλάσια της μέσης δαπάνης των τουριστών αναψυχής που επισκέπτονται τη χώρα μας.

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ  ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο «Οικογενειακός Τουρισμός» είναι μια μορφή τουρισμού η οποία προέκυψε από την ανάγκη πολλών οικογενειών να ταξιδέψουν μαζί τουλάχιστον μια φορά τον χρόνο, έχοντας τη διασφάλιση ότι ο προορισμός όπως και οι υπηρεσίες που θα τους παρασχεθούν, θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους σε επίπεδο αυτονομίας, αλλά και σε επίπεδο ασφάλειας. Σημαντικό πλεονέκτημα που διαθέτει το νησί μας είναι το νοσοκομείο, του οποίου τη διαρκή αναβάθμιση οφείλουμε όλοι να διεκδικούμε και να υποστηρίζουμε.

 

ΨΗΦΙΑΚΟΙ ΝΟΜΑΔΕΣ

Πρόκειται για τη νέα τάση που προέκυψε στη διάρκεια και μετά τη διάρκεια της πανδημίας. Προσφέρει δυνατότητες μεγαλύτερης μέσης παραμονής, αλλά και επέκτασης της τουριστικής περιόδου, δυο βασικές παράμετροι για την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας της Σύρου. Αγαπημένοι προορισμοί για τους ψηφιακούς νομάδες αποτελούν μέρη που συνδυάζουν προσιτό κόστος ζωής και φυσική ομορφιά.

 

ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Άκρως σημαντικός παράγοντας επιτυχίας για ένα τουριστικό προορισμό είναι να επιτύχει την επανάληψη της επίσκεψης. Αυτό σημαίνει ότι έχει ικανοποιημένους σε σχέση με τις προσδοκίες πελάτες – επισκέπτες. Βασικοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν στην περίπτωση αυτή είναι η εκπαίδευση και μετεκπαίδευση των απασχολούμενων στα άμεσα και έμμεσα επαγγέλματα του τουρισμού, λαμβανομένου υπόψη ότι:

– το επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών θα κρίνει την επανάληψη της επίσκεψης,

– η διασφάλιση των επαναλαμβανόμενων τουριστών (repeaters) θα εξαρτηθεί από τη διάδοση της φήμης ενός προορισμού,

– η φήμη ενός προορισμού εξαρτάται από τη συμπεριφορά όλων των επιμέρους εμπλεκόμενων φορέων παροχής υπηρεσιών, ενώ, σύμφωνα με διεθνείς στατιστικές, η καλή φήμη αναπαράγεται 4-5 φορές και η αρνητική 9-10.

 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Θεωρούμε ως  άμεση προτεραιότητα τη δημιουργία επενδυτικής ταυτότητας για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης  ώστε, πέρα από τη διασφάλιση των παραπάνω και την αποφυγή προβλημάτων, να λειτουργήσει και ως υγιές επενδυτικό κίνητρο για την εξυπηρέτηση και καθοδήγηση κάθε επιχειρηματία που επιθυμεί να ασκήσει δραστηριότητα, κυρίως στον ξενοδοχειακό κλάδο, μη αποκλειόμενης και οποιασδήποτε άλλης.

 

ΒΙΩΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Η ουσία του βιώσιμου τουρισμού έγκειται στη νοοτροπία των ταξιδιωτών που επιδιώκουν να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του τουρισμού ή και του υπερτουρισμού, σε ορισμένες περιπτώσεις. Η πανδημία φαίνεται να έχει επιταχύνει αυτή την τάση για αειφόρα ταξίδια, με τους ανθρώπους να αναζητούν τρόπους να ταξιδεύουν πιο υπεύθυνα.

Οι όροι «πράσινο ταξίδι», «πράσινος τουρισμός», «οικοτουρισμός», «υπεύθυνο ταξίδι», «ηθικός τουρισμός» και φυσικά «βιώσιμος τουρισμός» και «αειφόρα ταξίδια», χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν το ίδιο πράγμα.  Σύμφωνα με το National Geographic, ο αειφόρος τουρισμός είναι ένα «πλαίσιο για τη δέσμευση των ταξιδιωτών και της ταξιδιωτικής βιομηχανίας γενικότερα, στην υποστήριξη στόχων που περιλαμβάνουν την προστασία του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πλαστικών και την επέκταση της οικονομικής ανάπτυξης σε κοινότητες που επηρεάζονται από τον τουρισμό».

 

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο θρησκευτικός τουρισμός αποτελεί εναλλακτική μορφή τουρισμού που προωθείται συστηματικά τα τελευταία χρόνια από τις επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου. Το ταξίδι με προσκυνηματικό σκοπό υπάρχει από πολύ παλαιότερα, καθώς συνδέεται με τη βαθιά ανάγκη των θρησκευόμενων να βρεθούν σε σημαντικούς ιερούς χώρους, εκκλησίες, προσκυνήματα, ιερούς τόπους και διαδρομές αποστόλων. Δέος, κατάνυξη, ψυχική και πνευματική ανάταση μαζί.

Οι Εκκλησίες, τα Ξωκλήσια και τα Προσκυνήματα της Σύρου, μπορούν να αποτελέσουν πόλους έλξης του ενδιαφέροντος των επισκεπτών, με επίκεντρο την εξαιρετική αγιογραφία με θέμα την Κοίμηση της Θεοτόκου -έργο μοναδικής αξίας του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου/El Greco- που κοσμεί τον  ομώνυμο Ιερό Ναό στην Ερμούπολη της Σύρου.

Στη σύγχρονη εποχή, πέρα από την ικανοποίηση της θρησκευτικής-προσκυνηματικής ανάγκης, οι ταξιδιώτες ενδιαφέρονται για τους ιερούς χώρους και ως προς την ιστορική και καλλιτεχνική τους αξία, ενώ θέτουν και ως στόχο του ταξιδιού την ψυχαγωγία τους.

Μια εκδρομή ή ένα ταξίδι θρησκευτικού τουρισμού στη Σύρο, θα μπορούσε να συμπεριλαμβάνει εμπειρίες που θα αναδεικνύουν την αυθεντικότητα και την ομορφιά του νησιού, με έναν πιο βιωματικό τρόπο, χωρίς να χωρίζουμε τις εμπειρίες σε “μη συγκοινωνούντα” δοχεία, αλλά δείχνοντας μια ενιαία πρόταση που περιλαμβάνει περιπατητικό, θρησκευτικό, φυσιολατρικό, λαογραφικό και αρχαιοελληνικό τουρισμό.

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑΣ

Ο Τουρισμός Κρουαζιέρας αποτελεί μια ακόμη μορφή τουρισμού για τα νησιά. Στην περίπτωση της Σύρου, θα υποστηρίξουμε την υφιστάμενη συνθήκη τουρισμού κρουαζιέρας, αναζητώντας δυνατότητες βελτίωσης και ενδυνάμωσης του τρόπου λειτουργίας του μοντέλου, καθώς μεγάλο ζητούμενο αποτελεί η καταγραφή και ρεαλιστική αξιολόγηση των όποιων οφελών προκύπτουν για την οικονομία του νησιού μας και την διάδοση της τουριστικής ταυτότητας της Σύρου.

 

ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με τον όρο «Αθλητικός Τουρισμός» ορίζουμε τη σχέση αναψυχής και ψυχαγωγίας των πολιτών, αλλά και των επισκεπτών, του νησιού μας με αθλητικές δραστηριότητες και προγράμματα εμπνευσμένα από το περιβάλλον του αθλητισμού.

Πρόκειται για έναν πολύ ισχυρό «πυλώνα οικονομίας» κάθε κοινωνίας, για ένα είδος τουρισμού άμεσα συνδεδεμένο με τον αθλητισμό και το περιβάλλον του, το οποίο διακρίνεται σε τρεις κατηγορίες:

α) τον αθλητικό τουρισμό της «νοσταλγίας», όταν πρόκειται για διοργανώσεις-ορόσημο οι οποίες δημιουργούν στον επισκέπτη, ενδεχομένως πρώην αθλητή ή προπονητή, ή στον ιστορικό περιηγητή, την τάση επίσκεψης αθλητικού χώρου στον οποίο έλαβε χώρα μία αθλητική διοργάνωση στην οποία συμμετείχε,

β) τον αθλητικό – προπονητικό τουρισμό ο οποίος δίνει τη δυνατότητα επιλογής αλλαγής περιβάλλοντος και συνθηκών προπόνησης για αθλητές  και αθλήτριες, ομάδες και αθλούμενους γενικότερα,

γ) τον αθλητικό τουρισμό της «θέασης» όταν πρόκειται για μετακινήσεις αθλητών και φιλάθλων σε αθλητικούς χώρους τέλεσης Πρωταθλημάτων, Τουρνουά, Εκθέσεων κ.α., προκειμένου να ικανοποιήσουν την ανάγκη της ζωντανής παρακολούθησής τους, οι οποίες προϋποθέτουν την οργάνωση ενός πλήρους «τουριστικού προϊόντος», το οποίο προκύπτει από τον αθλητισμό, τις παροχές, τις υπηρεσίες  και τα προϊόντα του στο ευρύτερο αθλητικό περιβάλλον.

 

ΚΑΤΑΔΥΤΙΚΟΣ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Με βάση διεθνείς μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί, υπάρχουν περίπου 25 εκατομμύρια πιστοποιημένοι δύτες παγκοσμίως. Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (World  Tourism  Organization), τα πέντε εκατομμύρια είναι ευρωπαίοι πολίτες. Από τους ενεργούς δύτες απαριθμούνται περίπου 1,5 εκατομμύριο οι οποίοι πραγματοποιούν ένα ταξίδι κάθε χρόνο, πραγματοποιώντας έως 10 διανυκτερεύσεις σε μακρινούς προορισμούς και δαπανώντας σημαντικά ποσά.

Για τους ανθρώπους αυτούς αποτελεί ένα ιδιαίτερα ακριβό χόμπι, για το οποίο όμως είναι διατεθειμένοι να ξοδέψουν όσα χρήματα χρειαστεί προκειμένου να το απολαύσουν. Για το λόγο αυτό, το συγκεκριμένο χόμπι αφορά και «απευθύνεται» σε  ανθρώπους που έχουν την οικονομική δυνατότητα να το εξασκήσουν. Σε περίπτωση που δεν μπορεί κάποιος να ανταποκριθεί στα έξοδα ενός ταξιδιού, με σκοπό την πραγματοποίηση καταδύσεων στους βυθούς των θαλασσών, όσο κι αν τον ενδιαφέρει δεν θα το κάνει.

 

ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Μαθητικός/Εκπαιδευτικός Τουρισμός είναι ένα είδος θεματικού τουρισμού, που ήδη δίνει σημαντική ώθηση στην τοπική οικονομία της Σύρου και συμβάλλει εν γένει στην ενδυνάμωση της τουριστικής δραστηριότητας, σε μια χρονική περίοδο εκτός σεζόν, γεγονός εξαιρετικά σημαντικό για τον τόπο μας.

Οφείλουμε να ενθαρρύνουμε αυτή τη μορφή τουρισμού με τα πολλαπλά αμοιβαία οφέλη. Σημαντική παράμετρος, μεταξύ άλλων, πως οι επισκέπτες μαθητές και μαθήτριες του νησιού μας, θα αποτελούν πάντα εν δυνάμει επαναλαμβανόμενους τουρίστες (repeaters) στον τόπο μας, αλλά και πρεσβευτές της ιδιαίτερης προσωπικότητας και ξεχωριστής ομορφιάς της Σύρου και του τουριστικού της προϊόντος, προς τις οικογένειές τους και τον κοινωνικό τους κύκλο.

 

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ CITY BREAK

Μια νέα τουριστική τάση που έχει εμφανιστεί διεθνώς, ο τουρισμός πόλεων (City Break), απασχολεί όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια. Η αλλαγή των τάσεων στον τουρισμό, αλλά και ο βαθμός ωρίμανσης των τουριστών, έχουν δημιουργήσει τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για την αλματώδη ανάπτυξή του.

Οι τουριστικοί φορείς και οι κυβερνήσεις θεωρούν πλέον τον τουρισμό πόλεων ως ένα σημαντικό φαινόμενο για την αύξηση της τουριστικής ζήτησης και των τουριστικών εσόδων των χωρών τους. Το City Break, όπως διεθνώς αναφέρεται ο τουρισμός των πόλεων, προβλέπει την ανάδειξη μιας πόλης μέσα από την πολιτιστική και την ιστορική της διάσταση, προωθώντας νέες μορφές τουρισμού, όπως ο τουρισμός αναψυχής, ο συνεδριακός τουρισμός, ο αθλητικός τουρισμός, ο θρησκευτικός τουρισμός, κ.ά.

Αν και ο όρος περιγράφει ταξίδια αναψυχής σε αστικές περιοχές, η Σύρος -και ειδικότερα η Ερμούπολη- προσφέρεται για ταξίδι που δίνει «ανάσα», αν και συνήθως περιορίζεται σε τρεις ή τέσσερις μέρες (από Παρασκευή έως Δευτέρα).

Βασικός τροφοδότης της οικονομίας για όλες τις εποχές του χρόνου, ο τουρισμός πόλεων (City Break) αναδεικνύεται δυνατό χαρτί για πολλούς προορισμούς που επενδύουν σε αυτόν, η χώρα μας διαθέτει ουκ ολίγες επιλογές και η Σύρος κάλλιστα αποτελεί μια εξαιρετική επιλογή.

 

ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Κάθε οργανωμένη κοινωνία που σέβεται τους ανθρώπους που την απαρτίζουν, οφείλει να δημιουργεί τις σωστές βάσεις και να πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές, ώστε να είναι προσβάσιμο και συμπεριληπτικό το προϊόν ή η υπηρεσία που προσφέρει στα πλαίσια του προσβάσιμου τουρισμού, τον οποίο επικοινωνεί απευθυνόμενη προς τους επισκέπτες με αναπηρία.

Χρειάζεται να γίνει ευρύτερα γνωστό, πως το ποσοστό των ατόμων με αναπηρία αποτελεί το 15% του συνόλου του πληθυσμού της χώρας μας. Αυτό το ποσοστό δεν είναι αμελητέος ως αριθμός, μιας και γνωρίζουμε ότι η οικογένεια ή το φιλικό περιβάλλον που φροντίζει τα άτομα με αναπηρία, από τη στιγμή που θα εντοπίσουν έναν προσβάσιμο προορισμό που τους προσφέρει την άνεση, την ασφάλεια, τη σωστή εξυπηρέτηση, το σεβασμό και την φροντίδα που αναζητούν, τότε θα τον καθιερώσουν ως προορισμό και θα επαναλάβουν το ταξίδι τους, ενώ στο μεταξύ, θα μεταφέρουν το μήνυμα και σε άλλους συνανθρώπους μας, που αναζητούν αντίστοιχα στοιχεία στην επιλογή ενός προορισμού διακοπών.

Αναλογιζόμενοι τις ανάγκες αλλά και τις επιθυμίες των ανθρώπων αυτών, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη λεγόμενη αλυσίδα προσβασιμότητας, καθώς δεν αρκεί να υπάρχουν διάσπαρτες ράμπες ή οδηγοί όδευσης, που δεν συνδέονται μεταξύ τους και δεν διαδέχονται η μια την άλλη.

Στη Σύρο έχουν ήδη γίνει πολλά βήματα προς αυτήν την κατεύθυνση, γεγονός που έχει αναγνωριστεί και επιβραβευθεί σε διάφορα περιβάλλοντα.

Η συριανή κοινωνία εκφράζει τις ευαισθησίες της προς τους ανθρώπους με αναπηρία και η εκάστοτε Δημοτική Αρχή προσπαθεί μέσα σε ένα αντίξοο και γραφειοκρατικά δύσκαμπτο περιβάλλον δημόσιας διοίκησης να ανταπεξέλθει όσο καλύτερα μπορεί στις μεγάλες ανάγκες.

Με σεβασμό απέναντι στον συνάνθρωπό μας με αναπηρία που θέλουμε να έχουμε ως επισκέπτη, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια να βελτιώνουμε τις υποδομές για ΑΜΕΑ, ώστε σε συνδυασμό με τη φιλοξενία που πηγάζει από μέσα μας ως γνήσιοι νησιώτες, να προκύπτει το καλύτερο δυνατό και ωφέλιμο αποτέλεσμα. Θα προσπαθούμε να συντηρούμε σωστά και να βελτιώνουμε έργα υποδομής και να τα συνδυάζουμε με τον βελτιωμένο τρόπο σκέψης προς τους ανθρώπους με αναπηρίες, με στόχο η Σύρος να διατηρεί και να ενδυναμώνει το προφίλ της -μεταξύ άλλων- και ως ελκυστικού προσβάσιμου προορισμού.