Προτεραιότητα της εκάστοτε Δημοτικής Αρχής αποτελεί η εξασφάλιση ενός μεσομακροπρόθεσμου και βιώσιμου σχεδιασμού για την προστασία του περιβάλλοντος. Ο σεβασμός στο περιβάλλον είναι συστατικό στοιχείο του πολιτισμού κάθε κοινωνίας και η ανάγκη να το προστατεύουμε και να το διαχειριζόμαστε σωστά οφείλει να διαπερνά όλες τις δράσεις για ανάπτυξη και ποιότητα ζωής.

Στο πλαίσιο αυτό, η Διεύθυνση Καθαριότητας και Περιβάλλοντος του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για ένα καθαρό και περιβαλλοντικά φιλικό νησί. Φυσικά, μια τέτοια προσπάθεια χρειάζεται πάνω από όλα συμμέτοχους τους πολίτες, καθώς η υιοθέτηση της θετικής περιβαλλοντικής συμπεριφοράς μας αφορά όλους ανεξαιρέτως.

Με μερικές απλές, καθημερινές κινήσεις μπορεί να γίνει η διαφορά, δεδομένου ότι, διαχωρίζοντας σωστά τα ανακυκλώσιμα υλικά στους μπλε κάδους, εξοικονομούμε φυσικούς και οικονομικούς πόρους. Επιπλέον, απορρίπτοντας τα μικροαντικείμενα στους κάδους απορριμμάτων και όχι διασκορπίζοντάς τα στους δρόμους, βελτιώνουμε την εικόνα της πόλης και του νησιού μας.

Για τους παραπάνω λόγους και με γνώμονα την περαιτέρω αναβάθμιση των υπηρεσιών καθαριότητας, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη δημιουργία ενός νησιού φιλικότερου προς τους κατοίκους και επισκέπτες, πραγματοποιούνται από τον Δήμο ενέργειες και περιβαλλοντικές δράσεις όπως:

 • Η μείωση του κόστους διαχείρισης των απορριμμάτων
 • Η αποδοτικότερη αξιοποίηση του έμψυχου δυναμικού
 • Η ανανέωση του στόλου υπηρεσιακών οχημάτων και απορριμματοφόρων
 • Η συνεχής βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής
 • Η συνεργασία με ιδιώτες κατά το πρότυπο των καθαριστών/καθαριστριών εσωτερικών χώρων
 • Η επαναδιαπραγμάτευση και ο έλεγχος του ιδιώτη/εργολάβου αποκομιδής της ανακύκλωσης
 • Η μέριμνα και η συνεργασία του Δήμου με τον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου για τον κορεσμένο ΧΥΤΑ και το μεγάλο νέο έργο κατασκευής ΧΥΤΥ στο Κοράκι
 • Ο τακτικός καθαρισμός των οδών (ειδικά των κεντρικών αρτηριών)
 • Η αναβάθμιση της διαδικασίας ανακύκλωσης (εφαρμογή ολοκληρωμένου προγράμματος ανακύκλωσης / μείωση παραγόμενων απορριμμάτων με διαλογή στην πηγή) με στόχο την κυκλική οικονομία
 • Η απόθεση απορριμμάτων από εμπορικά καταστήματα και άλλες επιχειρήσεις σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, ώστε να μην εμποδίζεται η διέλευση πεζών και οχημάτων και να μην δυσχεραίνεται η αποκομιδή
 • Ο επανασχεδιασμός του αστικού περιβάλλοντος (με πεζοδρομήσεις και ποδηλατοδρόμους), η αξιοποίηση με πράσινο και ενεργειακά φιλικές υποδομές, η δημιουργία και ανάπλαση χώρων αναψυχής και πρασίνου, η χρήση υλικών επένδυσης φιλικών προς το περιβάλλον, κ.λ.π.
 • Ο επανασχεδιασμός του αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος (βελτίωση ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων)
 • Η συμμετοχή σε περιβαλλοντικά προγράμματα με στόχο την ευαισθητοποίηση των κατοίκων και κυρίως των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Η συμμετοχή στο πρόγραμμα «Γαλάζιες Σημαίες»
 • Η διοργάνωση δράσεων καθαρισμού παραλιών και κοινοχρήστων χώρων  από εθελοντικές οργανώσεις, σχολεία, κ.λ.π.
 • Η αξιοποίηση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων χρηματοδοτικών εργαλείων (ΠΔΕ, ΕΣΠΑ, Προγράμματα Εδαφικής Συνεργασίας) για τη δημιουργία σύγχρονων περιβαλλοντικών υποδομών διαχείρισης και προστασίας του περιβάλλοντος και την υλοποίηση συμμετοχικών δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών.

Είμαστε σταθερά και διαχρονικά υπέρ του πρασίνου και υπέρ μιας πιο πράσινης Σύρου. Εκστρατείες φύτευσης δέντρων είναι στους στόχους μας, σε συνεργασία με αρκετούς φορείς -με τους οποίους ήδη ανταλλάσσουμε απόψεις- τα λεγόμενα πάρκα τσέπης, δηλαδή μικρά πάρκα στη γειτονιά που βελτιώνουν το μικροκλίμα. Ακόμη και βελτίωση των ήδη υπαρχόντων αλσυλλίων και πάρκων με νέες φυτεύσεις και άλλες σύγχρονες πράσινες αστικές πρωτοβουλίες.

Ένα σοβαρό θέμα στο νησί μας, ως γνωστόν, είναι το νερό, το οποίο αποτελεί ένα ακριβό, βιομηχανικό προϊόν. Στον βιολογικό καθαρισμό τριτοβάθμιας επεξεργασίας της Βάρης που κατασκευάζεται (αλλά και σε αυτόν που σχεδιάζεται για Φοίνικα, Ποσειδωνία, Γαλησσά, Βήσσα), η επεξεργασία των λυμάτων είναι τέτοια που επαναχρησιμοποιείται το νερό για εμπλουτισμό πηγαδιών, αλλά και του υδροφόρου ορίζοντα, με σύγχρονη και ασφαλή επιστροφή των υδάτινων πόρων στο περιβάλλον για χρήση από αγροτικές καλλιέργειες, άρδευση και πράσινο. Αποτελεί την πλέον σημαντική δράση για το νησί μας ,που του λείπει τόσο πολύ το νερό και το πράσινο.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Με γνώμονα την εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων του νησιού μας, αλλά και της άμεσης επέμβασης σε περιστατικά που απαιτείται συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων, ο Δήμος διαθέτει οργανωμένη Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, η οποία περιλαμβάνει τα απαραίτητα μέσα και εξοπλισμό, οχήματα και μηχανήματα έργου, καθώς και εκπαιδευμένο προσωπικό. Η Πολιτική Προστασία του Δήμου συνεργάζεται με όλες τις συναρμόδιες Υπηρεσίες του νησιού – υπό τις εντολές του Πυροσβεστικού Σώματος – και του Νομού, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών, περιστατικών και φαινομένων (π.χ. πλημμύρες, πυρκαγιές, φυσικές καταστροφές, κ.λ.π.).

Επίσης, έχει συγκροτηθεί πιστοποιημένη από το Πυροσβεστικό Σώμα εθελοντική ομάδα πυροπροστασίας, για την αντιμετώπιση και πρόληψη πυρκαγιών στη Σύρο. Πολύ καλή οργάνωση και επαφή θα πρέπει ο Δήμος να διατηρεί με τους εθελοντές (ατομικούς-συλλογικούς) για την πολιτική προστασία, πράγμα που το θεωρούμε υποχρέωσή μας προς αυτούς για την προσφορά τους, την οποία δίνουν πολυποίκιλα και με ιδιαίτερη αυταπάρνηση.