Οι δραστηριότητες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου χρηματοδοτούνται από ιδίους πόρους, εκτός ορισμένων περιπτώσεων όπου οι δραστηριότητες εντάσσονται σε χρηματοδότηση από Δημόσιες επενδύσεις και προγράμματα και τα οποία διατίθενται για την παροχή κάθε είδους λιμενικών υπηρεσιών προς τους χρήστες, την αναβάθμιση, συντήρηση, βελτίωση και ανάπτυξη των λιμένων, την κατασκευή ή προμήθεια εξοπλισμού και υλικού, που έχουν σαν σκοπό τη διασφάλιση της λειτουργικότητας και της τάξης στους χώρους των λιμένων, αλλά και στην προστασία των διακινούμενων επιβατών και φορτίων, καθώς και των πλοίων που ελλιμενίζονται σε αυτούς, με σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση των πλοίων και των διακινουμένων επιβατών και οχημάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η δική μας παράταξη, σκοπεύοντας με την άοκνη, συνεχή και με αγάπη για τον τόπο μας προσπάθεια, να φέρουμε σε πέρας τα παρακάτω:

 • Ολοκλήρωση και αποπληρωμή μελετών που εντάσσονται στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» και συγκεκριμένα:
 1. Μελέτη νέου λιμένα ακτοπλοΐας Ερμούπολης
 2. Μελέτη επέκτασης τουριστικού καταφυγίου σκαφών Φοίνικα.
 3. Μελέτη προστασίας παράκτιου μετώπου παραλίας Φοίνικα
 4. Μελέτη σκιάστρων και δαπέδων παραλίας Ερμούπολης
 5. Μελέτη κατασκευής προσήνεμου μόλου Αζολίμνου και ακτομηχανική μελέτη για την προσάμμωση όρμου αυτής
 6. Μελέτη χάραξης νέων χερσαίων ζωνών Βάρης και Γαλησσά, επαναχάραξη των εξομοιούμενων χερσαίων ζωνών Σύρου και εκπόνηση ΜΠΕ για όλες τις λιμενικές εγκαταστάσεις του νησιού μας, αρμοδιότητας του Λιμενικού Ταμείου Σύρου.
 • Βελτίωση των υποδομών προσπελασιμότητας, σύμφωνα με το master plan του λιμένα Ερμούπολης, όταν αυτό εγκριθεί.
 • Επέκταση του μόλου Κινίου και βελτίωση των υφιστάμενων υποδομών.
 • Αναβάθμιση, εκμεταλλευόμενοι την τεχνολογία, των πληροφοριακών συστημάτων στο παραλιακό μέτωπο του λιμένα Ερμούπολης.
 • Βελτιώσεις και προσθήκες στο σημερινό ακτοπλοϊκό λιμένα, ώστε η κύρια πύλη εισόδου του νησιού μας να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες που συνεχώς μεταβάλλονται.
 • Κατασκευή του απολεσθέντος έργου του εμπορικού κρηπιδώματος στην περιοχή «Καρνάγιο», ανάπλαση όλης της περιοχής και διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων.
 • Ανάπλαση του νότιου μόλου λιμένα Ερμούπολης στην περιοχή «Λαζαρέτα».
 • Εκπόνηση οριστικής μελέτης ανάπλασης παραλίας Αζολίμνου.
 • Αρχιτεκτονικός διαγωνισμός, για την ανάπλαση της παράκτιας περιοχής Αγίου Νικολάου.
 • Εκπόνηση μελέτης τοποθέτησης πλωτών εξεδρών στην παραλία της Ερμούπολης, από την ύψος της επιχείρησης ΟΚΙΟ μέχρι και την Πλατεία Κανάρη.
 • Κατασκευή και τοποθέτηση αγάλματος θεού Ερμή, στο νότιο άκρο του προσήνεμου μόλου λιμένα Ερμούπολης, προς τιμήν του Κερδώου και Λόγιου Ερμή, από το όνομα του οποίου έλαβε το όνομά της η Ερμούπολη.
 • Ανάπλαση πλατείας Κανάρη.
 • Εκπόνηση μελέτης και εξεύρεση χρηματοδότησης για την ανάπλαση του παραλιακού μετώπου και τη διασύνδεση των δύο αλιευτικών καταφυγίων Ποσειδωνίας και Φοίνικα.
 • Αναβάθμιση περιοχής ΜΕΤΚΑ, τοποθέτηση προσκρουστήρων, κ.λ.π.
 • Αλλαγή στεγάστρων στάσεων, περιοχής ευθύνης ΔΛΤ Σύρου, και συγχρόνως προβολή ιστορικών στοιχείων λιμένα Ερμούπολης με φωτογραφικό υλικό.
 • Ανάδειξη ιστορικών και πολιτιστικών κτηρίων και χώρων που βρίσκονται στην χερσαία ζώνη.
 • Επανεξέταση χρεώσεων τελών ελλιμενισμού και ανάλογες παρεμβάσεις προς τα αρμόδια Υπουργεία.