Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, όπως όλοι οι Δήμοι της Χώρας, έφτιαξαν με ίδια μέσα το πρώτο «κοινωνικό μαξιλάρι» κατά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης, χωρίς να υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα και νομοθεσία τότε από το κεντρικό κράτος, πράγμα το οποίο έδειξε την αλληλένδετη σχέση που υπάρχει μεταξύ ΟΤΑ Α΄ Βαθμού και τοπικής κοινωνίας. Μετέπειτα, αξιοποιώντας το πρόγραμμα «Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα», το οποίο εφαρμόστηκε πιλοτικά το χρονικό διάστημα Νοέμβριος 2014 – Απρίλιος 2015, εξόπλισε την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, κάνοντας «άνοιγμα» προς τους συμπολίτες μας που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες (άτομα με αναπηρία, ψυχικά ασθενείς, άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα, μοναχικά άτομα, μακροχρόνια άνεργους, γυναίκες μονογονείς, άτομα που ζουν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, αστέγους, ηλικιωμένους κ.λ.π.) και ενίσχυσε τον ρόλο της ως μία υπηρεσία μέσω της οποίας είναι δυνατόν να παρέχεται στα άτομα αυτά διασύνδεση με άλλους φορείς, υπηρεσίες και αγαθά.

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου προσπαθεί καθημερινά, παρά το γεγονός ότι δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά όλα τα περιστατικά. Στη συνείδηση των πολιτών, αυτή η προσπάθεια αποτελεί σταθμό της καθημερινότητάς τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λάβουν εξατομικευμένη συμβουλευτική στήριξη ή, ακόμη περισσότερο, να επιλύσουν θέματα ή να εξωτερικεύσουν τους προβληματισμούς και τα συναισθήματά τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται μέχρι σήμερα από το ΕΣΠΑ 2014-2020.

Το Κέντρο Κοινότητας είναι το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με την Κοινωνική Υπηρεσία του κάθε Δήμου. Από εκεί ο πολίτης ενημερώνεται για όλα τα επιδόματα που δικαιούται, όλους τους φορείς, υπηρεσίες και προγράμματα που του παρέχουν κοινωνική φροντίδα οποιαδήποτε μορφής, σε επίπεδο Δήμου, Περιφέρειας, ή επικράτειας.

Στο Κέντρο Κοινότητας του κάθε Δήμου μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες της περιοχής, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κάποιο κοινωνικό πρόβλημα, οι ίδιοι ή μέλη της οικογένειάς τους (π.χ. ανεργία, οικονομική αδυναμία, έλλειψη στέγης, προβλήματα διαβίωσης λόγω αναπηρίας ή γήρατος) και χρειάζονται τη συνδρομή της Πολιτείας.

Συγχρόνως, τα Κέντρα Κοινότητας παρέχουν υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα όπως η προσέγγιση της τοπικής αγοράς για εύρεση εργασίας, η δημιουργία ευκαιριών για νέους ώστε να ξεκινήσουν την επαγγελματική τους ζωή, προβλήματα ενδοοικογενειακής βίας ή οικογενειακών δυσαρμονιών, ζητήματα νομικού χαρακτήρα, μαθησιακή στήριξη παιδιών και εφήβων, διοργάνωση τοπικών εκδηλώσεων με επιμορφωτικό, ενημερωτικό και κοινωνικό περιεχόμενο.

Επομένως, τα Κέντρα Κοινότητας είναι οι αισθητήρες κάθε Δήμου για όλες τις υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας που χρειάζεται ο πολίτης.

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, ξεκίνησε τη λειτουργία του από την 1η Αυγούστου 2017, επισφραγίζοντας τις προσπάθειες της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου από το Νοέμβριο του 2014.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας, αναπτύσσονται στους παρακάτω βασικούς πυλώνες:

 • Υποδοχή, ενημέρωση, καταγραφή, υποστήριξη πολιτών κατά τη διαδικασία ένταξής τους σε κοινωνικά προγράμματα.
 • Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές για τη διασύνδεση των πολιτών και την παραπομπή των αιτημάτων τους, καθώς και τη συνεργασία με την τοπική αγορά εργασίας για την προώθηση της απασχόλησης των ανέργων.
 • Υλοποίηση δράσεων που σχετίζονται με τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών.
 • Κοινωνική ένταξη των πολιτών που περιλαμβάνει συμβουλευτική και ψυχοκοινωνική στήριξη.
 • Εξατομικευμένη προσέγγιση, μέσω της χαρτογράφησης των ατομικών αναγκών κάθε ωφελούμενου/ης και του σχεδιασμού ενός ατομικού πλάνου ενεργειών με στόχο την κοινωνική ένταξη ή επανένταξη.
 • Διασύνδεση με δημοτικές, τοπικές και κεντρικές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένταξη και την προώθηση στην απασχόληση των ωφελούμενων.
 • Δημιουργία δικτύων μεταξύ του Κέντρου Κοινότητας και φορέων, που υλοποιούν δράσεις ή ενέργειες σχετικές με το αντικείμενο για τη διασφάλιση, σε τοπικό επίπεδο, της ολιστικής προσέγγισης.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, είναι πολίτες που κατοικούν στη Σύρο και κατά προτεραιότητα, οι ωφελούμενοι προγραμμάτων όπως «Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα», «Επίδομα Στέγασης», χορήγησης προνοιακών παροχών, Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους, επισιτιστικής αρωγής, ενώ, επιπλέον, το Κέντρο Κοινότητας παρέχει συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη και πολλά άλλα.

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σύρου-Ερμούπολης

 • Στελεχώνεται με δύο Κοινωνικούς Λειτουργούς και μια υπάλληλο Διοίκησης.
 • Βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτηρίου που στεγάζεται η Κοινωνική Υπηρεσία και το ΚΑΠΗ του Δήμου (οδός Κ. Μαρούλη και Μαυρομουστάκη).
 • Λειτουργεί κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και απευθύνεται σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Βασίζεται σε τρεις πυλώνες:

 • Εισοδηματική ενίσχυση
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες κοινωνικής ένταξης
 • Διασύνδεση με υπηρεσίες ενεργοποίησης που στοχεύουν στην ένταξη ή επανένταξη των δικαιούχων στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική επανένταξη.

Ωφελούμενοι

Νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, συμπεριλαμβανομένων των φιλοξενούμενων και οι άστεγοι.

 

Πρόγραμμα επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής (TEBA/FEAD)

Ο Δήμος Σύρου-Ερμούπολης, είναι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εταίρος στην Κοινωνική Σύμπραξη 53, με επικεφαλής εταίρο την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Σύμπραξη Π.Ε. Άνδρου, Θήρας, Κέας-Κύθνου, Μήλου, Νάξου, Πάρου, Σύρου, Τήνου, Σίφνου).

Το Ε.Π. ΕΒΥΣ του ΤΕΒΑ υποστηρίζει δράσεις σχετικά με τη συλλογή, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής και στηρίζει συνοδευτικά μέτρα και δραστηριότητες που συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων.

Ωφελούμενοι των δράσεων του προγράμματος είναι άτομα και οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας.

Πρόγραμμα του Δήμου «Επισιτιστική αρωγή προς ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού»

Η Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου, επιθυμώντας πάντα να είναι κοντά και αρωγός των αναγκών των οικογενειών, αλλά και μεμονωμένων συμπολιτών μας, που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα επισιτιστικής ανασφάλειας, εφαρμόζει το παραπάνω πρόγραμμα, με ωφέλεια προς όλους αυτούς.

Κοινωνικό φαρμακείο

Το Κοινωνικό Φαρμακείο, σκοπό έχει την παροχή δωρεάν φαρμάκων σε ανασφάλιστους, άπορους ή αναξιοπαθούντες πολίτες που ζουν στα όρια της φτώχειας.

Η Υπηρεσία του Δήμου, παραλαμβάνει δωρεές φαρμάκων, ελέγχοντας, καταγράφοντας και τακτοποιώντας αυτά, σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο. Τα σκευάσματα πρέπει να είναι καταγεγραμμένα σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, μέσω της οποίας παρακολουθείται η λήξη τους, αποχωρίζονται τα ληγμένα και καταγράφονται τα νέα σκευάσματα, τα οποία περιέρχονται στο Κοινωνικό Φαρμακείο από δωρεές πολιτών ή και συλλόγων.

Το Κοινωνικό Φαρμακείο πρέπει να επαναδραστηριοποιηθεί, όπως παλαιότερα, πριν την υγειονομική κρίση, και να προσφέρει πρόσβαση στο «κοινωνικό» φάρμακο, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη κάποιοι συμπολίτες μας.

Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ. Δήμου Σύρου –Ερμούπολης

Από την 1/9/2021 ο Δήμος ανέλαβε ως φορέας υλοποίησης, τη λειτουργία της δομής Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία- Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ.

Η ενίσχυση του Κ.Δ.Α.Π.Α.μεΑ αποτελεί προτεραιότητα, μιας που τώρα μπορεί να ενισχυθεί από το δημοτικό προϋπολογισμό και πραγματοποιεί ποικίλες δράσεις, όπως ημερίδες, εκθέσεις, ημερήσιες εκδρομές – εξόδους, ενώ συμμετέχει ενεργά σε δράσεις πολιτιστικών και κοινωνικών φορέων.

Κοινωνικές πολιτικές με ανθρώπινο πρόσωπο

Στους δύσκολους καιρούς που διανύουμε, η κοινωνική πολιτική ενός Δήμου δεν μπορεί να περιορίζεται στις δομές που ήδη υπάρχουν ή σε αυτές που με ευρωπαϊκές ή εθνικές χρηματοδοτήσεις δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν. Άλλωστε οι Δήμοι, σε κάθε είδους κρίση που έχει περάσει η πατρίδα μας και οι τοπικές κοινωνίες τα τελευταία 13 χρόνια, πρωτοστατούν χωρίς άμεση αρμοδιότητα και χρηματοδότηση από το κεντρικό κράτος. Δράσεις αλληλεγγύης και βοήθειας με τη συνδρομή των εθελοντών μας, των αρχών, των φορέων και των συλλόγων αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για μια δημοτική αρχή και κοινωνία με ανθρώπινο πρόσωπο.

Βοήθεια στο Σπίτι

Το πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως και άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, με προτεραιότητα αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τους πρώην Δήμους Ερμούπολης και Ποσειδωνίας και ενσωματώθηκε στον ενιαίο Δήμο Σύρου-Ερμούπολης, ενώ κατά το τρέχον έτος διορίστηκαν οι επί πολλά χρόνια συμβασιούχοι εργαζόμενοι του προγράμματος και επήλθε άρση μιας αδικίας πολλών ετών. Για τις περιοχές του πρώην Δήμου Άνω Σύρου, Βοήθεια στο Σπίτι και Κατ’ Οίκον Νοσηλεία εκτελεί το Κληροδότημα Δον Ιωάννου Στεφάνου εδώ και πάρα πολλά χρόνια.

Γραφείο Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων/Δημοτική Επιτροπή Ισότητας

Οι δράσεις της νεοσύστατης επιτροπής, η οποία πραγματοποίησε δράσεις ευαισθητοποίησης, όπως ανοικτές εκδηλώσεις, δημιουργία βίντεο, εκθέσεις ζωγραφικής και φωτογραφίας, θα συνεχιστούν με αμείωτο ρυθμό και η συμβολή στα σύγχρονα προβλήματα των δύο φύλων θα είναι σημείο αναφοράς για την τοπική μας κοινωνία.

Πρόγραμμα ψυχολογικής ενδυνάμωσης γυναικών και οικογενειών

Ένας σημαντικός στόχος μας είναι η δημιουργία προγράμματος ψυχολογικής ενδυνάμωσης γυναικών και οικογενειών μέσω στοχευμένων δράσεων. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει διοργάνωση διαλέξεων/ομιλιών από ψυχολόγους – παιδοψυχολόγους και ψυχιάτρους, ώστε να παρέχεται έμπρακτη στήριξη σε γυναίκες και οικογένειες που δυσκολεύονται εξαιτίας της σκληρής καθημερινότητας και των πολλαπλών ρόλων στους οποίους καλούνται να ανταπεξέλθουν. Στηρίζοντας τη νέα μητέρα, στηρίζοντας το παιδί, στηρίζοντας την οικογένεια που έχει βιώσει την απώλεια αγαπημένου προσώπου, στηρίζοντας την/τον σύζυγο που καταβάλει τεράστιες προσπάθειες να ανταπεξέλθει στις ανάγκες της σύγχρονης και απαιτητικής κοινωνίας μας. Οι συνέργειες και η βοήθεια του Δήμου προς την Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας (ΕΠΑΨΥ) με τις κινητές μονάδες ψυχικής υγείας που δραστηριοποιούνται στις Κυκλάδες προσδοκούμε να τεθούν σε νέες βάσεις, ώστε η παροχή ενός αναγκαίου μοντέλου ολοκληρωμένης φροντίδας ψυχικής υγείας προς την κοινότητα να γίνει πράξη.

Πρόγραμμα «Ένα στα Πέντε»

Επιδιώκουμε τη συνεργασία μας με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και με την βουλευτή, κα Έλενα Ράπτη, ώστε το πρόγραμμα «Ένα στα Πέντε» του Συμβουλίου της Ευρώπης, το οποίο έχει ως στόχο τον τερματισμό της παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης στην Ελλάδα, να φιλοξενηθεί στη Σύρο, ως πρωτεύουσα του Νομού.