Η Βιβλιοθήκη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης έχει ως έργο της τη διάσωση, τη διαφύλαξη και τη διάδοση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, μέσα από πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες. Επίσης, συγκεντρώνει, διατηρεί και διοχετεύει τη γνώση και την πληροφορία σε οποιαδήποτε μορφή και είδος πηγής, όπως έχει αυτή διατυπωθεί, παρέχοντας τις υπηρεσίες της ισότιμα σε όλους ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, γλώσσας ή κοινωνικοοικονομικού επιπέδου.

Στο πλαίσιο της διατήρησης και ισχυροποίησης της πολιτιστικής ταυτότητας του νησιού μας, το Τμήμα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, εκτός από το κύριο έργο του, που είναι η συλλογή, η ταξινόμηση και ο δανεισμός βιβλίων, πραγματοποιεί μια σειρά δραστηριοτήτων, προκειμένου να ενισχυθεί η φιλαναγνωσία και η αναγνωσιμότητα.

Συγκεκριμένα διοργανώνονται συστηματικά οι εξής δράσεις:

  • Εκδηλώσεις για παιδιά και ενήλικες, σε συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Παρουσιάσεις βιβλίων, ώστε να επιτυγχάνεται η άμεση επικοινωνία των αναγνωστών με τους συγγραφείς.
  • Επισκέψεις σχολείων, στις οποίες οι μαθητές συμμετέχουν σε προγράμματα φιλαναγνωσίας, project τοπικής ιστορίας, γνωριμίας με τη Βιβλιοθήκη, βιβλιο-ερευνητικές εργασίες και ξεναγήσεις.
  • Εκθέσεις σχετικές με τον γραπτό λόγο.

Βασικό στόχο αποτελεί η βελτίωση του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης προς τους χρήστες της. Για τον λόγο αυτό, δίνεται η δυνατότητα σε όλους του πολίτες να καταθέτουν τις ιδέες και τις προτάσεις τους, προκειμένου να αισθάνονται φιλικότερη προς αυτούς την συγκεκριμένη δομή του Δήμου.

Η συνεχής προσπάθεια ψηφιοποίησης των θησαυρών της Δημοτικής Βιβλιοθήκης πρέπει να συνεχιστεί ακόμα πιο εντατικά και κάποια στιγμή να γίνει ένα μεγάλο χρηματοδοτούμενο έργο πλήρους ψηφιοποίησής της.