Για ένα Δήμο είναι πάρα πολύ σημαντική η σύνταξη μελετών, προκειμένου να παράγεται έργο για την κατασκευή νέων ή τη συντήρηση των υπαρχόντων κοινωνικών, εκπαιδευτικών και αθλητικών υποδομών της πόλης και του νησιού (σχολεία, παιδικοί σταθμοί, γήπεδα, ΚΑΠΗ, κλπ), των κοινόχρηστων χώρων (πλατείες, παιδικές χαρές, πεζοδρόμια, αλσύλλια, κλπ) και των βασικών δικτύων (δρόμοι, σύστημα ομβρίων, ηλεκτροφωτισμός, ύδρευση, αποχέτευση, κλπ).

ΟΧΕ-ΒΑΑ

Ως παράταξη της μείζονος μειοψηφίας κατά την τρέχουσα δημοτική περίοδο, αρκετά από τα μέλη του συνδυασμού «Αναγέννησί μας» έχουμε συμμετάσχει σε όλες τις φάσεις της διαβούλευσης για τη Στρατηγική Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων – Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΟΧΕ – ΒΑΑ).

Η Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) γίνεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου, στην έναρξη του νέου ΕΣΠΑ, και αφορά Δήμους του Νοτίου Αιγαίου. Επίσης, αφορά συγκεκριμένες Περιοχές Παρέμβασης εντός Αστικής Περιοχής (άρα μιλάμε για αστικό ιστό και μόνον, δηλαδή αστικό ιστό Ερμούπολης και Άνω Σύρου), με σκοπό την επίτευξη μακροχρόνιας βελτίωσης κοινωνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών, κλιματικών, δημογραφικών, κ.λπ, συνθηκών αυτής. Είναι ουσιαστικά το μεγαλύτερο έργο παρέμβασης στον αστικό ιστό για τη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027. Στις 6/9/2023 ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Σύρου-Ερμούπολης, με συναίνεση της παράταξής μας, η «πρόταση» για τη ΒΑΑ, η οποία περιλαμβάνει την παρακάτω περιοχή παρέμβασης, αποτελούμενη από 2 τμήματα με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά:

 1. Το νότιο τμήμα που εκτείνεται κατά μήκος και εκατέρωθεν της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου, με διευρύνσεις στην γύρω περιοχή με πολύ χαμηλές πληθυσμιακές πυκνότητες και διαθέσιμους ανοιχτούς χώρους, αλλά παράλληλα έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και μεγάλα προβλήματα αισθητικής υποβάθμισης και
 2. Το βόρειο τμήμα που εκτείνεται στις περιοχές Λαλακιάς και Πευκακίων, με πολύ μεγάλες πληθυσμιακές και οικιστικές πυκνότητες και στενότητα ανοιχτών χώρων και λοιπών υποδομών.

Στην πρόταση, ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 19.849.500 ευρώ από το νέο ΕΣΠΑ και 5.000.000 ευρώ, που ο Δήμος έχει εξασφαλίσει ήδη ή θα δύναται να εξασφαλίσει άμεσα τη χρηματοδότησή τους από άλλες πηγές.

 • Στον άξονα προτεραιότητας 1, Πόλη Πολιτισμού, και στην ενότητα “Έργα διάσωσης και ανάδειξης της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ερμούπολης”, περιλαμβάνονται οι εξής προτάσεις:
 • Στρατηγική Ανάδειξης της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της Ερμούπολης
 • Ψηφιακή τεκμηρίωση της βιομηχανικής κληρονομιάς της Ερμούπολης
 • Ψηφιακή τεκμηρίωση των ταφικών μνημείων του νεκροταφείου Αγίου Γεωργίου
 • Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού

Στη δεύτερη ενότητα με τίτλο “Επανάχρηση/μετατροπή πρώην εργοστασίου Λαδόπουλου σε χώρο πολιτισμού”, περιλαμβάνονται οι παρακάτω δράσεις:

 • Μελέτη επανάχρησης εργοστασίου Λαδόπουλου
 • Επανάχρηση χώρου εργοστασίου Λαδόπουλου
 • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τη λειτουργία του χώρου πολιτισμού
 • Στον άξονα προτεραιότητας 2, Πόλη Πράσινη και Ασφαλής, και στην ενότητα 1, “Έργα πρόληψης και διαχείρισης κινδύνων”, περιλαμβάνονται:
 • Μελέτη χαρτογράφησης εκτίμησης επαγωγικών κινδύνων
 • Σύστημα Ειδοποίησης τεχνολογικού ατυχήματος

Στη 2η ενότητα, “Εξοικονόμηση Ενέργειας στον αστικό φωτισμό”, περιλαμβάνεται η δράση:

 • Έξυπνος φωτισμός και έξυπνη διαχείριση / εξοικονόμηση ενέργειας στον αστικό φωτισμό

Όσον αφορά την ορθολογική διαχείριση και εξοικονόμηση υδάτινων πόρων, προτείνεται το έργο:

 • Αγωγός μεταφοράς επεξεργασμένων λυμάτων από τη θέση Πηδάλι μέχρι το νέο οικόπεδο στη Λαλακιά και το Πάρκο Περτέση (άρδευση)

Στον ίδιο άξονα και στην ενότητα “Πιλοτική παρέμβαση ενεργειακής αυτονομίας στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης”, περιλαμβάνονται οι εξής προτάσεις:

 • Μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Ερμούπολης
 • Ενεργειακή αναβάθμιση με στόχο την ενεργειακή αυτονομία

Όσον αφορά στην ενότητα για τα Πευκάκια, προτείνονται:

α) η Μελέτη αναβάθμισης της πλατείας Περτέση και

β) η Αναβάθμιση πρασίνου και υποδομών στην πλατεία Περτέση

Στον ίδιο άξονα και για την περιοχή της Λαλακιάς προτείνονται τα εξής τρία έργα:

α) Μελέτη parking και χώρων πρασίνου,

β) Διαμόρφωση parking και χώρων πρασίνου,

γ) Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού άθλησης στον υπαίθριο χώρο

 • Στον άξονα προτεραιότητας 3, Πόλη Λειτουργική και Βιώσιμη, και στην ενότητα “Ανάπλαση του άξονα της Ηρώων Πολυτεχνείου”, περιλαμβάνονται οι ακόλουθες προτάσεις:
 • Μελέτη ανάπλασης κατά μήκος του οδικού άξονα Ηρώων Πολυτεχνείου-Μανδηλαρά-Αλ. Παναγούλη και στις γειτονικές περιοχές (Καρνάγιο, υπαίθριο χώρου αθλητικού κέντρου, κλπ)
 • Τακτοποίηση και υπογειοποίηση δικτύων κατά μήκος του οδικού άξονα Ηρώων Πολυτεχνείου-Μανδηλαρά-Αλ. Παναγούλη
 • Ανάπλαση κατά μήκος του οδικού άξονα Ηρώων Πολυτεχνείου-Μανδηλαρά-Αλ. Παναγούλη

Στην ενότητα “Δημιουργία πλέγματος «αστικών μονοπατιών» για την σύνδεση της Δυτικής Ερμούπολης με το Ιστορικό Κέντρο”, προβλέπονται:

 • Χάραξη πεζοπορικών διαδρομών
 • Αρχιτεκτονική μελέτη και κατασκευή “αστικών μονοπατιών”
 • Προμήθεια ηλεκτρικών mini bus

Επίσης, στην ενότητα “Έξυπνο σύστημα στάθμευσης και διαχείρισης κυκλοφορίας και έξυπνες εφαρμογές κινητικότητας”, προτείνονται τα εξής:

 • Έξυπνο σύστημα στάθμευσης και διαχείρισης κυκλοφορίας
 • Έξυπνες εφαρμογές κινητικότητας
 • Στον άξονα προτεραιότητας 4, Πόλη Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, περιλαμβάνονται τα ακόλουθα έργα:
 • Πρόγραμμα κινήτρων για εγκατάσταση νέων επιχειρήσεων στην δυτική περιοχή
 • Σχεδιασμός ολοκληρωμένων τουριστικών πακέτων και πιλοτική εφαρμογή επιλεγμένου θεματικού τουριστικού πακέτου
 • Προώθηση του γαστρονομικού πολιτισμού Ερμούπολης και Σύρου

Ειδικότερα στην ενότητα για αξιοποίηση του στρατοπέδου Ζαφείρη, περιλαμβάνονται:

 • Κατασκευή νέου δικτύου οδοποιίας / κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην είσοδο της πόλης από Τάλαντα
 • MasterPlan για τη μετεγκατάσταση του Πανεπιστημίου Αιγαίου
 • Τέλος, στον άξονα προτεραιότητας 5, Πόλη Συμπεριληπτική, προτείνονται οι ακόλουθες 7 δράσεις – έργα:
 • Στέγη Υποστηριζόμενης Διαβίωσης για ΑμεΑ
 • Εκπόνηση στρατηγικής μελέτης και μηχανισμός παρακολούθησης παρεμβάσεων
 • Υλοποίηση παρεμβάσεων
 • Συνολική αποτίμηση κινητικότητας ΑμεΑ και στοχευμένες παρεμβάσεις βελτίωσης στο δημόσιο χώρο (πεζοδρόμια, διαβάσεις, πλατείες, χώροι στάθμευσης, δημόσια κτίρια, κ.λπ)
 • Πιλοτικές παρεμβάσεις βελτίωσης προσβασιμότητας
 • Έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς ΑμεΑ
 • Προμήθεια Οχήματος για μεταφορά ΑμεΑ

Σε όλη τη φάση της διαβούλευσης ζητήσαμε από τους τεχνικούς συμβούλους και τη δημοτική αρχή να συμπεριλάβουν:

 1. Την πρότασή μας για δημιουργία νέου Ειδικού Σχολείου στο υπόλοιπο δόμησης του νέου οικοπέδου στη Λαλακιά.
 2. Τη μεταφορά του αμαξοστασίου.
 3. Την ανακατασκευή του Γυμναστηρίου στα Πευκάκια.

Η απάντηση του τεχνικού συμβούλου ήταν ότι δεν υπάρχουν στον ορίζοντα χρηματοδοτικά εργαλεία γι’ αυτές τις πολύ σημαντικές δράσεις ενώ, ειδικά για το Γυμναστήριο στα Πευκάκια, οι δαιδαλώδεις διαδικασίες με την Εφορεία Αρχαιοτήτων καθιστά αδύνατη την ένταξη του Γυμναστηρίου στη ΒΑΑ.

Ο Δήμος βρίσκεται σε αναμονή τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, α) αν η πρόταση θα γίνει αποδεκτή στο σύνολό της ή μερικώς και β) αν θα πάρει το μάξιμουμ της χρηματοδότησης ή μικρότερη.

 

ΥΠΟΔΟΜΕΣ / ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ ΕΡΓΑ

Με διαπιστωμένες και περιέργως εξωπραγματικές καθυστερήσεις που παρατηρήθηκαν στην εξέλιξη κάποιων έργων, τα οποία είχαν σχεδιαστεί από τη δημοτική περίοδο 2014-2019 και προκηρύχθηκαν από τη σημερινή δημοτική αρχή, δίχως να αναμοχλεύουμε το παρελθόν και με καμία διάθεση κριτικής, εργολαβίες που έχουν καθυστερήσει 2, 3 ή και 4 χρόνια θα λυθούν άμεσα. Δεν υπάρχει πραγματικά κανένας λόγος να υπογράφεται σύμβαση και να εξαγγέλλεται ότι ο Δήμος έχει εργολάβο για το Γυμναστήριο στα Πευκάκια, για το δρόμο στην περιοχή «Βούρλη», για την Α’ Αίθουσα του μπάσκετ, για τη Β’ Αίθουσα του βόλεϊ, για το εμπορικό κρηπίδωμα και ούτω καθεξής, τα έργα να βαλτώνουν και να μην υλοποιούνται, κυρίως με «νομικίστικες» δικαιολογίες. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου διαθέτει έμπειρα στελέχη, γνωρίζει πολύ καλά τη νομοθεσία και τις διαδικασίες, ώστε να μην παρατηρούνται αυτά τα φαινόμενα, με την απαραίτητη υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας να απαιτείται σε κάθε βήμα. Έχουμε τονίσει πολλές φορές δημόσια ότι όλοι οι εργολάβοι και προμηθευτές είναι καλοί συνεργάτες του Δήμου μας όταν βρίσκονται από το πρώτο λεπτό στα εργοτάξιά τους και προσπαθούν με την αρωγή της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου να λύσουν προβλήματα ώστε τα έργα να προχωρούν. Όμως, φαινόμενα απαξίωσης των έργων από εργολάβους, τα οποία πολλές φορές φτάνουν στο όριο του εμπαιγμού Δημοτικού Συμβουλίου και Κοινωνίας, δεν πρέπει επ’ ουδενί να γίνονται ανεκτά.

Οι υπάρχουσες υποδομές του Δήμου μας πάσχουν σε μεγάλο βαθμό, παρακμάζουν ή γηράσκουν και οι αναβαθμίσεις σε πολλές από αυτές είναι απαραίτητες, όπως παρακάτω:

 • Δημοτικό Οδικό Δίκτυο (συντηρήσεις, αναβαθμίσεις, ανακατασκευές)
 • Δημοτικά Ακίνητα (επισκευές, βελτιώσεις, νέα έργα, μελέτες, συντηρήσεις)
 • Σχολικά Κτίρια όλων των βαθμίδων (επισκευές, συντηρήσεις, βελτιώσεις, ανεγέρσεις, ενεργειακές αναβαθμίσεις, μελέτες)
 • Παιδικές Χαρές που οι τελευταίες συμβασιοποιήθηκαν το 2019 κι εγκαταστάθηκαν το 2020 (δημιουργία, προμήθειες, τοποθετήσεις εξοπλισμών)
 • Η Προσβασιμότητα σε όλα τα δημοτικά έργα και κυρίως η προσβασιμότητα ΑμεΑ στις παραλίες

Τα αιτήματα της κοινωνίας είναι πολλά σε αυτούς τους τομείς και θα πραγματοποιούνται, όπως πάντα, ιεραρχικά και ανά περιοχή, ανάλογα με τα χρηματοδοτικά εργαλεία και τις δημοσιονομικές δυνατότητες του Δήμου. Είναι επίσης υποδομές, μαζί με αυτές της ΔΕΥΑΣ και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σύρου, που επηρεάζουν αυτό που ονομάζεται «φέρουσα ικανότητα» ενός τόπου.

Μεγάλο ρόλο, επίσης, στην ενίσχυση των δημοτικών έργων διαδραματίζουν οι προγραμματικές και διαβαθμιδικές συμβάσεις με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, η οποία χρηματοδοτεί συνεχώς, αλλά και υλοποιεί έργα ευθύνης του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης. Η αγαστή αυτή συνεργασία των δύο βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όχι μόνο θα διατηρηθεί, αλλά και θα ενισχυθεί την επόμενη δημοτική περίοδο.

Επίσης, στην αρχή της επόμενης δημοτικής περιόδου, σε συνέχεια από την τρέχουσα δημοτική περίοδο, θα μας απασχολήσουν τα παρακάτω πολύ σημαντικά έργα:

 • Η αποκατάσταση των όψεων του Δημαρχιακού Μεγάρου, προϋπολογισμού περίπου 2.260.000 €. Το εμβληματικότερο κτίριο της πόλης, του νησιού και ένα από τα κορυφαία στην Ελλάδα, πέρασε από τρικυμίες, κυρίως λόγω των ατέρμονων διαδικασιών με το Υπουργείο Πολιτισμού, αφού η μελέτη ανατέθηκε από την προηγούμενη δημοτική αρχή και παρελήφθη από τη σημερινή δημοτική αρχή, η οποία εξασφάλισε και τη χρηματοδότηση.
 • Η διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη του αναδόχου που θα αναλάβει εργασίες και παρεμβάσεις στο χώρο του στρατοπέδου Λοχαγού Ζαφείρη Αποστόλου, προκειμένου να διαχωριστούν οι ιδιοκτησίες που θα περάσουν στην κυριότητα του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης κι αυτές που θα παραμείνουν στον Στρατό Ξηράς, προϋπολογισμού περίπου 700.000 €. Στόχος, μετά το έργο και την οριστική παραλαβή του, είναι η απόδοση των χώρων που έχουν συμφωνηθεί στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου για τη δημιουργία πανεπιστημιούπολης. Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους που παίρνει ο Δήμος, θα γίνουν άμεσες ενέργειες για την ανάδειξή τους και τη χρήση τους από τους δημότες.
 • Η εκτέλεση έργων βελτίωσης των δημοτικών οδών, τα οποία έχουν ήδη δημοπρατηθεί, ύψους περίπου 2.000.000 €. Το δημοτικό οδικό δίκτυο μας πληγώνει όλους και σε αρκετές περιπτώσεις κρύβει παγίδες για οδηγούς και πεζούς.
 • Η υπογειοποίηση δικτύου δημοτικού φωτισμού Ιστορικού Τόπου Δ.Ε. Ερμούπολης, στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», συνολικού ποσού 2.591.852,65 €. Ένα έργο σημαντικό που θα βοηθήσει στη βελτίωση του φωτισμού στην πόλη μας.

Για τα έργα στις αθλητικές εγκαταστάσεις που επίσης μας στενοχωρούν, έχουμε αναλυτικότερη αναφορά στην ενότητα «Αθλητισμός» του προγράμματός μας, ενώ για τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Σύρου και το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου έχουμε αναλυτικότερη αναφορά στις ενότητες «Δ.Ε.Υ.Α.Σ.» και «Λιμενικό Ταμείο», αντίστοιχα, του προγράμματός μας.

Ένα άλλο πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα, που έχουμε τη βούληση να προωθήσουμε ενεργά, είναι η συντήρηση και αξιοποίηση του κτιριακού αποθέματος του Δήμου και η διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την αποκατάσταση ιδιωτικών και δημοσίων σημαντικών κτιρίων της πόλης, καθώς και εκείνων που ανήκουν σε κληροδοτήματα, σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος και τους άλλους φορείς του τόπου μας. Το χρωστάμε στην αρχιτεκτονική κληρονομιά μας και προσβλέπουμε σε συνέργειες με το Σύλλογο Μελετητών Μηχανικών Νομού Κυκλάδων, ώστε η εκπόνηση σχεδίου και η διερεύνηση δυνατοτήτων αξιοποίησης χρηματοδοτικών εργαλείων για την αποκατάσταση των διατηρητέων δημόσιων και ιδιωτικών νεοκλασικών κτιρίων της Ερμούπολης, σε συνεργασία με το κεντρικό κράτος και άλλους εξειδικευμένους φορείς χρηματοδότησης, να μπουν σε μια τροχιά υλοποίησης.

Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην προσπάθεια δημιουργίας περιφερειακών (επαρχιακών) ή δημοτικών δρόμων, όπισθεν των παραλιακών επαρχιακών ή δημοτικών οδών που διατρέχουν τις παραλίες. Σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου που θα εκπονήσει αντίστοιχο πρόγραμμα, είμαστε αποφασισμένοι να προωθήσουμε τον «εναλλακτικό» δρόμο στο παραλιακό μέτωπο του Φοίνικα, μελέτη και έργο που θα δείξουν το δρόμο και για άλλες τέτοιες σοβαρές δράσεις βελτίωσης των παραλιακών περιοχών του νησιού μας.

Από τη σημερινή δημοτική αρχή εντάχθηκε η πράξη του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης με τίτλο «Κατασκευή εγκαταστάσεων καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς Δήμου Σύρου – Ερμούπολης», συνολικού προϋπολογισμού 379.700 €, στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, με φορέα υλοποίησης τον Δήμο Σύρου-Ερμούπολης. Η συγκεκριμένη πράξη αφορά στην κατασκευή των εγκαταστάσεων του καταφυγίου, το οποίο πρόκειται να φιλοξενεί αδέσποτα ζώα συντροφιάς, αλλά και στην προμήθεια του απαραίτητου μόνιμου εξοπλισμού. Επιπλέον, ένα δεύτερο κομμάτι της πράξης θα αφορά και στην στείρωση των αδέσποτων ζώων, με τη χρηματοδότηση του Δήμου. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και η  Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με τις συντονισμένες προσπάθειές τους, έφτασαν σε αυτό το θετικό αποτέλεσμα και ευελπιστούμε ότι, με την αρωγή των εξειδικευμένων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου (κτηνίατροι, τεχνικοί ζωικής παραγωγής, εργάτες, κλπ), τις φιλοζωικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στο νησί, καθώς και κάθε ενδιαφερόμενο, θα λειτουργήσει μια δομή αναγκαία, η οποία θα πρέπει να είναι πρωτίστως δομή ανθρωπιάς, φιλοζωίας και εν τέλει πολιτισμού.

Τέλος, οι προμήθειες και οι εργασίες υπογειοποίησης των κάδων απορριμμάτων θα συνεχιστούν σε όλο το νησί, ανάλογα με τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία και τη δημοσιονομική κατάσταση του Δήμου, ενώ οι ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων του Δήμου αποτελούν βασική προτεραιότητά μας.