Δελτίο Τύπου του Αλέξη Αθανασίου για την υπόθεση της μαρίνας Λαζαρέττων

Δελτίο Τύπου του Αλέξη Αθανασίου για την υπόθεση της μαρίνας Λαζαρέττων

ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Αρχική Τοποθέτηση:

Με αίσθημα απόλυτης ευθύνης και σοβαρότητας, παραχωρούμε σήμερα την έκτακτη συνέντευξη τύπου, καθώς πιστεύουμε πως η Συριανή Κοινωνία και η Ιστορία του Νησιού μας, αξίζουν το βαθύ και απεριόριστο σεβασμό μας, όπως ανέφερα και στην ομιλία μου την Τετάρτη 6/9/2023, στην επίσημη παρουσίαση του Ψηφοδελτίου του Συνδυασμού μας.

Δεν ρίξαμε λάδι στη φωτιά όταν το λάδι κόχλαζε. Τη μετριοπαθή στάση και συμπεριφορά του επικεφαλής και του συνδυασμού μας εν γένει, μπορεί κάποιοι να την εξέλαβαν ως αδυναμία και κάποιοι άλλοι ως  πρόθυμοι «παπαγάλοι» να διόγκωσαν ως παραφιλολογία  αυτή μας την επιλογή.

Οι Συριανοί συμπολίτες και οι Συριανές συμπολίτισσές μας, οφείλουν να επιζητούν και να γνωρίζουν την τεκμηριωμένη αλήθεια με αποδείξεις και όχι να επιτρέπουν να παραπλανόνται από ανακρίβειες, έωλα επιχειρήματα και μια διασπορά φημών που μας διχάζει και πληγώνει.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗΣ

 ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ & Τοποθέτηση

Την αμφιβολία μας για την ορθότητα των διαδικασιών που ακολουθήθηκαν, την είχαμε συμπεριλάβει επιγραμματικά στο Δελτίο Τύπου που είχαμε εκδώσει στις 28 Αυγούστου 2023. Επειδή το θέμα της σημερινής συνέντευξης είναι αποκλειστικά και μόνον οι τελευταίες εξελίξεις γύρω από τη μαρίνα στη θέση Πηδάλι, με αίσθημα ευθύνης, θα σας παρουσιάσω συνοπτικά και με χρονολογική αλληλουχία, ξεκινώντας από τον Δεκέμβριο του 2021 μέχρι και σήμερα, μία σειρά από ενέργειες και γεγονότα που συνδέονται με την πρόσφατη διπλή προσπάθεια της πρώην προέδρου του Λιμενικού Ταμείου Σύρου κας. Κανδιώς Μαραγκού να δημοπρατήσει τη μαρίνα:

 1. Δεκέμβριος 2021 – Εκπονήθηκε και κατατέθηκε στο Λιμενικό Ταμείο η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της μαρίνας στη θέση Πηδάλι από την εταιρεία MARNET, μέσα στην οποίαγίνεται αναφορά (τουλάχιστον 30 φορές)σε απαιτούμενη τροποποίηση χωροθέτησης της μαρίνας για την οποία απαιτείται έκδοση ΚΥΑ και δημοσίευση σε ΦΕΚ.
 2. 18-10-2022 – Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσηςσυνεδρίασε στο Δήμο για την απαιτούμενη διαβούλευση που πρέπει να προηγείται της γνωμοδότησης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων. Όπως προκύπτει από τη σελίδα 12 του πρακτικού, η κα Μαραγκού αναφέρει επί λέξει: «Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων και εκδοθεί η σχετική υπουργική απόφαση, που είναι εφικτό αυτό με λίγη πίεση, να γίνει μέχρι τέλος του χρόνου, ενδεχομένως να πάμε μέχρι Γενάρη-Φλεβάρη, θα μπορεί να ξεκινήσει και η διαδικασία δημοπράτησής της».
 3. 7-11-2022 – Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,ο κ.Αθανασίουρωτά την κα Μαραγκούσχετικά με το επόμενο στάδιο που ακολουθεί την έγκριση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και εκείνη επί λέξει του απαντά: «… Κύριε Αθανασίου, αυτό που ρωτήσατε είναι ένα θέμα που θα έρθει προς συζήτηση στο Δ.Σ. του Λιμενικού Ταμείου και βέβαια θα έρθει σε συζήτηση αφού προηγουμένως ολοκληρωθεί η διαδικασία της έγκρισης της επαναχωροθέτησης της μαρίνας».
 4. 4-5-2023 – Υποβλήθηκε αρμοδίως η Εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικήςτου ΥΠΕΝπερί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου.
 5. 26-5-2023 –Η Επιτροπή Τουριστικών Λιμένων γνωμοδότησε θετικά–και δεν ενέκρινε, όπως εσφαλμένα μας είπε πρόσφατα η κα Μαραγκού– για την τροποποίηση χωροθέτησης του Τουριστικού Λιμένα (Μαρίνας) στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου.
 6. Αύγουστος 2023 – Η εταιρεία MARNET, στα πλαίσια της παροχής υπηρεσιών συμβούλου προς το Λιμενικό Ταμείο, αναφέρει στησελ. 3 της έκθεσής της:«Με την προβλεπόμενη υπό έκδοση ΚΥΑ τροποποίησης χωροθέτησης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρωνθα μπορεί να δημιουργηθεί μια σύγχρονη μαρίνα…», και επίσης«Η ΚΥΑ έγκρισης τροποποίησης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων της μαρίνας στη θέση Πηδάλι βρίσκεται υπό έκδοση σε συνέχεια των: α) του πρακτικού σύσκεψης της Επιτροπής Τουριστικών Λιμένων με τηθετική γνωμοδότησή της και  β) της εισήγησης του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για τη μαρίνα στη θέση Πηδάλι Ερμούπολης Σύρου».
  1. Αξίζει να τονίσουμε εδώ ότιη θετική γνωμοδότηση μιας επιτροπής και η εισήγηση ενός Διευθυντή προαπαιτούνται για την έκδοση ΚΥΑ αλλά δεν αποτελούνΚΥΑ, ούτε υποκαθιστούν την ΚΥΑ και φυσικά δεν δημοσιεύονται σε ΦΕΚ! Εξάλλου, η έκδοση εγκριτικής ΚΥΑ μνημονεύεται ως επόμενο και απαιτούμενο στάδιο μέσα στην εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ.

Επίσης, στη σελ. 10 της έκθεσής της, η εταιρεία MARNETαναφέρει: «Διευκρινίζεται ότι κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 30 και 31 του Ν. 2160/93, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σύρου (ΔΛΤΣ) σε συνέχεια της υπό έκδοση ΚΥΑ έγκρισης τροποποίησης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων της μαρίνας, θα κληθείνα υπογράψει με την Υπουργό Τουρισμού, Σύμβαση Παραχώρησης της Χρήσης και Εκμετάλλευσης της Ζώνης (Χερσαίας και Θαλάσσιας) του εν λόγω τουριστικού λιμένα (μαρίνα)».

 • 24-8-2023 – Εκδίδεται η πρώτη πρόσκληση σε συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου για 28-8-2023 με 3 θέματα Η.Δ., μεταξύ άλλων, για τηνπαραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης μαρίνας, την δημοπράτησή της και την συγκρότηση επιτροπής για τις διαδικασίες του διαγωνισμού.
 • 28-8-2023 (ώρα: περίπου 9.30 μ.μ.) – Εκδίδεται νέα πρόσκληση σε συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείουγια 1-9-2023μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά τη ματαίωση της προηγούμενης συνεδρίασης, με τα ίδια 3 θέματα, μεταξύ άλλων,στην Η.Δ., η οποία πρόσκληση ήταν παράνομη σύμφωνα με την εγκύκλιο 577/9-5-2023 του Υπουργείου Εσωτερικών και όχι την εγκύκλιο 488/25-4-2023 που αναγράφεται στην πρόσκληση.
 • 28-8-2023 – Απεστάληστο Λιμενικό Ταμείο ένα έγγραφο με παρατηρήσεις της Διεύθυνσης Λιμενικών και Κτιριακών Υποδομών του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής επί του Προγραμματικού Σχεδίου (MasterPlan) Λιμένα Ερμούπολης-Σύρου(υπογεγραμμένο από τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων κ. Ευάγγελο Κυριαζόπουλο), σε συνέχεια ανάλογων παρατηρήσεων της Πανελλήνιας Ένωσης Πλοιάρχων που εστάλησαν την 5-5-2023 στο Υπουργείο Ναυτιλίας, το οποίο θέτει σε μεγάλη αμφιβολία την συνολική έγκριση του MasterPlan.
 • 1-9-2023 – O κ. Αθανασίου έστειλε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σημαντικά ερωτήματα προς το Υπουργείο Τουρισμούσχετικά με τη δημοπράτηση της μαρίνας που είχε προγραμματιστεί προς συζήτηση και λήψη απόφασης στο Δ.Σ. του ΔΛΤ.
 • 6-9-2023 – Τα ερωτήματα απαντήθηκαν από την Προϊσταμένη του Τμήματος Συμβάσεων & Ελέγχου της Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού και Υποδομών του Υπουργείου Τουρισμού,κα Πιπίνα Ευσταθίου.

[Σε αυτό το σημείο και για των λόγων μας το αληθές, παρακολουθήστε το επισυναπτόμενο παρακάτω σύντομο βίντεο, συνολικής διάρκειας 5 λεπτών και 40 δευτερολέπτων, προερχόμενο από δύο μεικτές συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σύρου- Ερμούπολης, το οποίο βίντεο].

___________________________________________________________________________

Όπως διαπιστώσατε, το θέμα δεν είναι τι σας παρουσιάζουμε εμείς σήμερα, αλλά τι είπε πολύ εύγλωττα –ή μάλλον τι δεν είπε– η κα Μαραγκού, η οποία ουσιαστικά αυτοαναιρείται στην πρόσφατη συνεδρίαση του Αυγούστου, σε σύγκριση με όσα η ίδια είχε πει στη συνεδρίαση του περασμένου Νοεμβρίου. Τι μεσολάβησε από τότε μέχρι σήμερα, μόνο εκείνη μπορεί να μας πει. Πάντως, τροποποίηση στην ισχύουσα νομοθεσία ή στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για την δημοπράτηση οποιουδήποτε ακινήτου δεν έχει γίνει τους τελευταίους 10 μήνες.

ΤΕΛΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ κ. Γιώργου Δούναβη Επιτρέψτε μου να προτείνω, αλλά ταυτόχρονα και να προτρέψω, όλες και όλους τους εν ενεργεία δημοτικούς και κοινοτικούς συμβούλους που ανήκουν στην παράταξη της Δημοτικής Αρχής, του κ. Δημάρχου μη συμπεριλαμβανομένου αλλά και όλες και όλους τους υποψήφιους του συνδυασμού που συμμετέχει και η κα. Μαραγκού, «Με σχέδιο για τη Σύρο», με επικεφαλής το σύζυγό της, κ. Άρη Ρώτα, οι οποίοι εδώ και αρκετές μέρες επικροτούν και αναπαράγουν με μεγάλη ζέση όσα είπε και έγραψε η κα. Μαραγκού γύρω από το ζήτημα με τη μαρίνα στη θέση Πηδάλι, που η ίδια προκάλεσε από το τέλος Αυγούστου μέχρι σήμερα, να αναρωτηθούν πώς θα αντιδρούσαν εάν η κα. Μαραγκού αντί για τη μαρίνα, προχωρούσε σε δημοπρασία των σπιτιών τους ή και των κάθε λογής ιδιοκτησιών τους, χωρίς καν να τους ρωτήσει, μιας που φυσικά δεν της ανήκουν; Τι θα έλεγαν τότε; Δεν θα αντιδρούσαν; Δεν θα επαναστατούσαν;  Ή θα εξακολουθούσαν να την υποστηρίζουν και να επικροτούν αυτήν την παράνομη πράξη της;

ΑΛΕΞΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Κύρια τοποθέτηση

 • Η πρώην πρόεδρος του ΔΛΤ Σύρου γνώριζε πάρα πολύ καλά (το είπε άλλωστε και η ίδια στην Επιτροπή Διαβούλευσης της 18-10-2022 και στο Δημοτικό Συμβούλιο της 7-11-2022) ότι απαιτούνται δύο βασικές και σημαντικές ενέργειες πριν από την διακήρυξη εκμετάλλευσης της μαρίνας (έκδοση ΚΥΑ έγκρισης τροποποίησης χωροθέτησης και περιβαλλοντικών όρων & υπογραφή με την Υπουργό Τουρισμού Σύμβασης παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας), αλλά παρόλα αυτά επέλεξε να προχωρήσει στη διακήρυξη – και μάλιστα επίμονα, αφού μετά τη ματαίωση της πρώτης συνεδρίασης του ΔΛΤΣ προχώρησε άμεσα σε νέα πρόσκληση διεξαγωγής συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη κιόλας – χρησιμοποιώντας ως δικαιολογία «την απόλυτη εφαρμογή και υλοποίηση του έργου που είχε τεθεί προγραμματικά για το Λιμενικό Ταμείο από την παρούσα δημοτική αρχή το 2019».
 • Η πρώην πρόεδρος του ΔΛΤ Σύρου διατείνεται ότι «ολοκλήρωσε την επαναχωροθέτηση της μαρίνας, γεγονός που ανοίγει το δρόμο για την εκμετάλλευσή της». Μα πώς είναι δυνατό να διατείνεται κάτι τέτοιο όταν η προβλεπόμενη ΚΥΑ με την οποία θα εγκριθεί η επαναχωροθέτηση και οι περιβαλλοντικοί όροι δεν έχει εκδοθεί ακόμα;
 • Καίτοι δικηγόρος, η ίδια η πρώην πρόεδρος του ΔΛΤ Σύρου αποφάσισε και επέμεινε να προχωρήσει στη διακήρυξη εκμετάλλευσης της μαρίνας εντελώς παράνομα – και μάλιστα εν γνώσει της – από τη στιγμή που ούτε η προβλεπόμενη ΚΥΑ έχει εκδοθεί, αλλά ούτε καν έχει υπογραφεί με την Υπουργό Τουρισμού η σύμβαση παραχώρησης χρήσης και εκμετάλλευσης της μαρίνας, η οποία έπεται της έκδοσης της ΚΥΑ! Επέμεινε, δηλαδή, να προκηρύξει την εκμετάλλευση ενός ακινήτου που εν γνώσει της δεν της ανήκει! Δεν μπορεί να μας λέει στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 29-8-2023 ότι «αφιέρωσε 2-3 μέρες, δουλεύοντας από το πρωί μέχρι το βράδυ, για να ελέγξει το παραδοτέο της εταιρείας MARNET» και να μην πρόσεξε αυτό που επαναλαμβανόμενα αναφέρει η ίδια η εταιρεία, από τις πρώτες κιόλας σελίδες του παραδοτέου της, ότι εκκρεμούν απαιτούμενες εγκρίσεις ώστε να είναι δυνατό να εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΔΛΤ Σύρου και στη συνέχεια να εκδοθεί η διακήρυξη εκμετάλλευσης της μαρίνας!
 • Έστω και την ύστατη ώρα, ας μας πει επιτέλους την αλήθεια η πρώην πρόεδρος του ΔΛΤ Σύρου για τον πραγματικό λόγο που επέμεινε τόσο σθεναρά να προχωρήσει στην παράνομη διακήρυξη εκμετάλλευσης της μαρίνας και ας μην κρύβεται πίσω από τη φθηνή δικαιολογία περί «απόλυτης εφαρμογής και υλοποίησης του έργου που είχε τεθεί προγραμματικά για το Λιμενικό Ταμείο από την παρούσα δημοτική αρχή το 2019». Τι μας λέει, δηλαδή, η πρώην πρόεδρος του ΔΛΤ; Ότι είχε αποφασίσει προγραμματικά η Δημοτική Αρχή να δημοπρατηθεί η μαρίνα προτού ληφθούν όλες οι απαραίτητες εγκρίσεις και συναφθεί η Σύμβαση Παραχώρησης Χρήσης και Εκμετάλλευσης της μαρίνας με την Υπουργό Τουρισμού;
 • Κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επαφών που πραγματοποίησα με τις υπηρεσίες του Υπουργείου Τουρισμού από την ημέρα της πρόσκλησης σε συνεδρίαση του ΔΛΤ Σύρου, ήτοι από 24/08/2023, το μοναδικό πράγμα που έβγαινε ομόφωνα και αβίαστα από τα χείλη των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου ήταν ότι δε γνωρίζουν απολύτως τίποτα για το Πηδάλι κι ότι η ΚΥΑ δεν έχει εκδοθεί ακόμα. Πράγμα το οποίο πιστοποιείται στο απαντητικό τους emailτης 6/9/2023 σε συνέχεια του ερωτήματος που τους απέστειλα την 1/9/2023 πάλι μέσω email. Τα δύο emails (ερώτημα-απάντηση) θα τα λάβετε αμέσως μετά το πέρας της συνέντευξης τύπου.
 • Επίσης, μετά το πέρας της συνέντευξης τύπου θα λάβετε το από 27/4/2023 έγγραφο της ΠΕΠΕΝ, «περί προγραμματικού σχεδίου (masterplan) λιμένα Ερμούπολης Σύρου», καθώς και το έγγραφο της 28/8/2023 του κ. Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων κ. Ευάγγελου Κυριαζόπουλου με ακριβώς το ίδιο θέμα.

Είναι σοβαρότατα έγγραφα που δείχνουν για άλλη μια φορά, δυστυχώς, ότι το masterplan Λιμένα Ερμούπολης – ΑΡΑ και η μαρίνα στο Πηδάλι – είναι εντελώς στον αέρα. Κατά τα άλλα η πρώην πρόεδρος του ΔΛΤ Σύρου και ο υποψήφιος δήμαρχος σύζυγός της κ. Άρης Ρώτας εξακολουθούν να τονίζουν σ’ εμάς τους «ιθαγενείς» ότι σε αυτή τη μαρίνα θα ξεκινήσει το chartering (ναύλωση) ιστιοπλοϊκών σκαφών, γιοτ και άλλων συναφών με το αντικείμενο δραστηριοτήτων, θα αυξηθούν οι μοναδικές διανυκτερεύσεις πληρωμάτων και ναυλωτών στο νησί, θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα και θα επιμηκυνθεί η σεζόν σε μήνες που είναι χαμηλά τουριστικά. Πώς άραγε θα συμβούν όλα αυτά τα όμορφα και αναπτυξιακά, αφού ΟΛΑ είναι στον αέρα;

 • Στο σημείο αυτό θα κάνω μια μικρή αναφορά στο θέμα της κρουαζιέρας που μας απασχόλησε σε προγενέστερο χρόνο και θα τονίσω – για να μην ξεχνάμε – ότι είναι οι ίδιες διαδικασίες, με την ίδια πρώην πρόεδρο του ΔΛΤ Σύρου η οποία με κατεπείγοντα χαρακτήρα και fasttrack πολιτικές κινήσεις για «το καλό μας» και «την ανάπτυξή μας», καθώς και για «να μη χαθεί η πύλη Schengen από την Ερμούπολη» πραγματοποίησε τα εξής:

– μια (από τις πάρα πολλές) απευθείας αναθέσεις για μελέτη κτιρίου προκάτ, το οποίο προσομοιάζει του ιστορικού τελωνείου ως κακέκτυπο και με αμφίβολη αισθητική στον ιστορικό τόπο Ερμούπολης, σε ένα από τα ωραιότερα σημεία της πόλης.

– κάγκελα «προσωρινά» αμφιβόλου αισθητικής και λειτουργικότητας τα οποία είναι ακόμα εκεί και δεν έχουν αντικατασταθεί, όπως δεσμεύτηκε.

– Παγκόσμιο ρεκόρ στην αγορά κι εγκατάσταση εύκαμπτων κολωνακίων παντού.

– Ταξίδι στο Μαϊάμι για την κρουαζιέρα ύψους 13.400 € με διαδικασίες τυπικά, οικονομικά και θεσμικά παράτυπες, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει σύμβαση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, με σύμβουλο κρουαζιέρας που εδρεύει στο Μαϊάμι.

– Χώρο στάθμευσης με αντίτιμο στο Νησάκι – κίνηση σωστή αν δεν ήταν μονομερής και εγωπαθής και υπήρχε πλάνο κι ενέργειες για την κυκλοφορία στον υπόλοιπο Δήμο μας, εκτός χερσαίας ζώνης Λιμένα Ερμουπόλεως.

Συνεπώς οι απαγορεύσεις, οι μάντρες, τα «καθρεπτάκια στους ιθαγενείς» και οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της «ανάπτυξης μόνον για την ανάπτυξη», χωρίς καμία απολύτως ενσυναίσθηση και κοινωνική φροντίδα, φαίνεται να αποτελούν  επιλογή συμπεριφοράς και στάση ζωής για την κα. Καντιώ Μαραγκού πρώην πρόεδρο του ΔΛΤ Σύρου και τον υποψήφιο δήμαρχο και σύζυγό της κ. Άρη Ρώτα.

Ολοκληρώνοντας και μιλώντας με κάθε αίσθημα ευθύνης από τη θέση του επικεφαλής της μειοψηφίας του Δημοτικού Συμβουλίου και υποψηφίου δημάρχου Σύρου-Ερμούπολης, έχουμε μια εντελώς παράνομη διαδικασία – το επαναλαμβάνω και το τονίζω – με βαθύτερα κίνητρα και στόχους που γνωρίζει ΜΟΝΟΝ η κ. Μαραγκού και ο υποψήφιος δήμαρχος σύζυγός της κ. Άρης Ρώτας. Ο νοών νοείτω!

Σχετικά συνοδευτικά έγγραφα και ντοκουμέντα: